Kepaniteraan

PANITERA

Dra. SYURYATI

NIP. 196403231993032003

 

PANITERA MUDA PERMOHONAN PANITERA MUDA GUGATAN PANITERA MUDA HUKUM

Dra. UM ABDIAH

NIP. 196406161994012001

H. DAMIRI. A, S.H

NIP. 196104231986031004

Dra. ELNI

NIP. 196607021994032002

 

PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI

NISMAWATI, B.A

NIP. 196004011990032002

ASRI, S.H.I

NIP. 197907272014081002

CUT CHAIRUNISA, S.H

NIP.198709192006042001

 

JURUSITA JURUSITA PENGGANTI

SYAMSUL BAHRI, S.H.I

NIP. 196205251994031001

BUSTAMAR, S.H

NIP. 196508101992031004