Kesekretariatan

 

SEKRETARIS

YADRIA, S.H

NIP. 196806301992021001

 

 

 

 

KEPALA SUB BAGIAN

UMUM DAN KEUANGAN

KEPALA SUB BAGIAN

PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN

KEPALA SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

                                                                                        

 

                                                                           

MAIRIZA YULIANTI, S.Si

NIP. 198407292006042014

MERIWATI

NIP. 196809241994032009

 

 

 

STAFF (KEPEGAWAIAN,ORAGANISASI

DAN TATA LAKSANA)

BENDAHARA STAFF (UMUM DAN KEUANGAN)

ELHAM SAIROSI

NIP. 198510242009041002

FITRYA RAFANI, A.Md

NIP. 198905022015032002

NIRMAWATI

NIP. 197004072014082004