Proses Pengajuan Perkara

 

Tempat Pendaftaran

  Pengadilan Agama Lubuk Basung
Jln. Sutan Syahrir No. -  Lubuk Basung - 26415

 

Waktu

  Hari Senin s.d. Jum'at
Jam 08.00 s.d 14.00 wib

 

Cara Pendaftaran

 

Pihak berperkara langsung datang ke Kepaniteraan PA. Lubuk Basung sebagai mana waktu yang telah ditentukan di atas dan tidak boleh diwakilkan, kecuali jika telah menguasakan pada Pengacara /Advokat yang telah diberi kuasa oleh pihak berperkara.

Bagi pihak yang akan berperkara di pengadilan dan belum mengerti tentang cara membuat surat permohonan/gugatan (tentang posita dan petitum), dan jumlah uang panjar biaya perkara yang harus dibayar, dianjurkan lebih dulu minta petunjuk ke kepaniteraan pengadilan dengan membawa KTP dan Surat Nikah atau surat-surat lainnya yang terkait yang telah difotocopy.

Besaran jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar tergantung dengan banyaknya pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut. Permohonan / gugatan baru di daftarkan di kepaniteraan setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama.

Untuk perkara bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban/tanggungan pihak yang mengajukan permohonan / gugatan; Untuk perkara selain bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban / tanggungan pihak yang dikalahkan.

Bagi pemohon / penggugat yang tidak mampu, harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Lurah yang di legalisir oleh Camat, dan ia dibebaskan dari membayar biaya perkara.

Bagi yang buta huruf, bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk.

 

Persyaratan Pendaftaran Perkara

  Persyaratan kelengkapan surat/ berkas untuk pendaftaran perkara lihat disini